Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Katonás viccek

A román katonáknak napiparancsot osztanak:

- Dimitrij!

- Parancs!

- Vegyen egy seprűt, és söpörje fel az udvart!

- Igenis, értettem!

- Teodoru!

- Parancs!

- Fog egy gereblyét és fölgereblyézi a pázsitot!

- Igenis, értettem!

- Ábel!

- Parancs!

- Vegyen egy rongyot és mossa föl a latrinát!

- Igenis! Sejtettem...


Két katona nagy ládát cipel a falu végén. Odamegy hozzájuk egy vénasszony, és megkérdezi tőlük:

- Mi van ebben a ládában?

- Az hadititok.

- De azért látom, hogy jó nehéz lehet.

- Hát persze! Tele van rakétákkal.


A hadseregben:

- Kovács honvéd, álljon fel!

- Jelentem, ez akkor sem fog menni, ha az őrmester úr miniszoknyában vezényel!


A hadseregben:

- Na katona, magának mi a kedvenc színe?

A katona gondolkozik, majd rávágja:

- Nem tudom, őrmester úr, szabad a gazda.


A sorozáson:

- Van valami baja?

- Még hogy van-e? A gyomorfekélyem naponta bevérzik, a tüdőm egy rossz szivacs, a lábam fordítva

van beakasztva és félvak vagyok.

- Alkalmas! Magát a golyófogó ezredbe vezényelem!A laktanyában kolerajárvány tör ki. A vezetőség elrendeli, hogy figyeljék a mellékhelységet. Egyik

éjszaka Kovács közlegényt felverik az álmából:

- Azzonal jöjjön velünk, mert maga kolerás!

- Honnan veszik ezt a marhaságot?

- Megfigyeltük hogy tizenegyszer ment egymás után a mellékhelységbe.

- Az igaz, de tízszer foglalt volt.A feldühödött tábornok összetrombitáltatja a helyőrséget, és közli hogy amennyiben huszonnégy órán

belül nem kerül elő a felesége gyémántgyűrűje, akkor mindenkit hadbíróság elé állíttat. Izgatott

kutatás indul meg minden eredmény nélkül. Végül a beijedt katonák beráncigálnak az utcáról egy

dülöngélő részeget. Az persze tagad mindent. Hogy gyorsabban haladjanak a "nyomozással", fejjel

lefelé belelógatják az udvar közepén lévő kútba, de hiába. Már éppen fel akarják adni, amikor

az éppen felhúzott csöpögő áldozat mégiscsak megszólal:

- Fiúk, hívjatok inkább valami búvárt. Én akárhogy meresztem odalent a szemem, nem találok semmit.


Éjjel a laktanya kerítésén át próbálnak kiadni ketten egy lopott teherautó féltengelyt. Hirtelen

váratlan segítség érkezik, és hárman már boldogulnak.

- Kösz! De hogy kerülsz te ide tulajdonképpen? - kérdezi az egyik tolvaj.

- Az őr vagyok a toronyból. Láttam hogy nem megy.


Újoncok vonulnak be a katonaságba. Az őrmester írja a neveket és megszólal:

- Akinek th-val, y-nal vagy valamilyen különleges módon írják a nevét, az előre szóljon!

Jelentkezik egy újonc:

- Én y-nal írom a nevemet.

- Igen? És hogy hívják?

- Nagy Pál.


A katonaorvos megkérdezi a sorozásra jelentkező újoncot:

- Van valami komoly betegsége?- Igen, van. Rövidlátó vagyok.

- Tudja ezt valamivel bizonyítani?

- Igenis, kérem! Látja főorvos úr ott a falon azt a szöget?

- Látom.

- Na látja, én meg nem látom.A laktanyában ordítozik az őrmester:

- Akinek van felesége az álljon jobbra, akinek nincs az balra!

- És aki homokos, az hova álljon? - kérdi valaki.

- Szorosan mögém!


A kiskatona leszerel, és hazafelé menet elhatározza hogy az útjába eső első nőt magáévá

teszi annyiszor, ahány foga van. Egy idős nénivel hozza össze a sors:

- Mondja öreganyám, hány foga van?

- Összesen egy! - válaszolja a néni.

A katona elmeséli a fogadalmát, és teljesíti is azt. Már éppen indulna tovább,

mikor utánakiált a öregasszony:

- Várjál fiam! Van itt hátul még egy gyökér is!A katonaságon így szól a százados az egyik bakához:

- Ha nem inna annyit, már régen altiszt lehetne.

- Lehet - feleli a baka -, de ha egyszer részeg vagyok, akkor tábornoknak érzem magam.- Miért kaptál kitüntetést? - kérdezi az egyik baka a másiktól.

- Mert megmentettem a másik ezredet!

- Hogyan?

- Lelőttem a szakácsukat.


A hadseregben:

- Százados úr! Kovács honvéd leugrott ejtőernyő nélkül!

- Már megint!?


Kovács sorkatona anyja meghal, és felkérik az őrmestert hogy közölje vele tapintatosan a rossz hírt.

Az őrmester kimegy és sorakozót rendel el.

- Lépjenek ki az árvák! - ordítja - Maga is Kovács!


Sorakozót rendel el a százados. Egyszer csak megszólal:

- Ki mozog?- A föld! - válaszol valaki.

- Ki mondta?- Galilei! - szólal meg ismét a hang.

- Galilei honvéd, lépjen ki!


Kihallgatás a laktanyában:

- Alezredes elvtárs, kérem engedélyezni hétvégi eltávozásomat!

- Szolgálatban lesz honvéd elvtárs, de rá se rántson, majd a jövő héten mehet.

- De alezredes elvtárs, akkor inkább rárántok!


Az őrmester így szól a leszerelő katonához:

- Aztán mit csinál, ha leszerel?- Villamosmérnök vagyok.

- Na, arra a villamosra sosem ülök fel!


Az őrmester kiáll az újoncok elé:

- Na, ide figyeljenek! Van maguk között olyan aki érettségizett?

- Jelen, őrmester elvtárs! - szól valaki.

- Na, ha maga olyan okos, akkor mondja meg hogy hány fokon forr a víz!

- Jelentem, száz fokon!

- Maga marha! Kilencven!

- De jelentem őrmester úr, hogy száz fokon!

- Ne pofázzon! Azt mondtam hogy kilencven!

- Értettem őrmester úr!

Másnap ismét eligazítás folyik. Az őrmester így szól:

- Na hol van az az érettségizett?

- Jelen, őrmester úr!

- Na, ide figyeljen, magának volt igaza. A kilencven fok az a derékszög.


Egy újonc panaszkodik a haverjának:

- Az őrmester hat napi fogdát sózott rám.

- De miért?

- Azt nem tudom, de azt tudom, hogy ebből négyet ugyanezért a kérdésért kaptam.


Az első világháborúban három hadnagy azzal jelentkezett az orvos alezredeshez, hogy szereljék le őket.

- Maga miért akar leszerelni? - kérdezi az elsőt.

- Jelentem, gyomorbeteg vagyok.

- Fél gyomorral is szolgálunk a hadseregben! - jön a rövid válasz.

- És maga? - kérdezi a másodikat.

- Jelentem, tüdőbeteg vagyok.- Fél tüdővel is szolgálunk a hadseregben! - hangzik a válasz.

- Hát maga? - kérdezi a harmadikat.

- Jelentem, hülye vagyok.

Az orvos éppen kezdte volna a szokásos mondókáját, majd a felénél megállt és elordította magát

- Leszerelni!


Sorozáson:

- Mondja a nevét, kérem!

- Céjna Géza - mondja halkan és szerényen a kérdezett.

- Mondja mérgesebben! - kiált rá a sorozó parancsnok.

- Céjna Géza, ilgum bulgum!


- Lépjenek ki akik szeretik a zenét! - üvölt az őrmester a felsorakozott katonáknak.

Öten kilépnek a sorból.

- Mit kell énekelni? - kérdi az egyik.

- Semmit. Átviszik a tiszti klubba a zongorát!


A csata végeztével az ezredes magához hívatja a katonákat, és mindenkitől megkérdezi

hogy milyen hőstettet hajtott végre a csatában.

- Én levágtam egy ember lábát! - húzza ki magát egy vézna kis katona.

- Jobban tette volna, hogy ha a fejét vágta volna le! - válaszolja az ezredes.

Mire a vézna kis katona:

- Feje már nem volt szegénynek.
- Katona, fusson a bokorhoz és nézze meg ott vagyok-e!

Néhány perc múlva:

- Jelentem, ott van!

Papírral le van takarva.Két katonatiszt beszélget:

- Képzeld, nekem milyen feleségem van! Ha este hazamegyek és meg akarom csókolni, engedélyt kell

tőle kérnem.

- Az semmi - mondja a másik -, ha én meg akarom este kefélni a feleségemet, sorba kell állnom.


A parancsnok beszélget a katonákkal, arról hogy kinek mi a szakmája. Van asztalos, esztergályos,

kőműves, aztán egyszer csak talál egy matematika tanárt.

- Maga ért a matematikához?

- Jelentem, igen!

- Akkor mondja meg hogy mennyi háromszor tizenhét!

- Ötvenegy!

- Ejha! Hogy tudta ilyen gyorsan kiszámolni?

- Hát nagyon egyszerű volt. Háromszor tíz az harminc, és háromszor hét az huszonegy. Ebből

már csak az következik, hogy huszonegy meg harminc az ötvenegy.

- És maga mondja, hogy ért a matematikához? Nem egyszerűbb lett volna az, hogy ötven meg egy az ötvenegy?


A lövészárokban a parancsnok elkiáltja magát:

- Tűz!

Mire megszólal az egyik újonc:

- Hol?


Egy katona kérdezi a barátjától:

- Mondd, mivel lehetne a kimenő ruhámból kivenni ezt a csúnya foltot?

- Látszik hogy újonc vagy. Szerezzél valahonnan öt üveg sört.

- A sör ilyen jó folttisztító?

- Ki beszél itt folttisztításról? A sört a ruharaktárosának adod, és rögtön kapsz új kimenő ruhát.Kiképzéskor az újonc katona nem érti hogy a rakéta kilövése után miért nem megy bele a víz

a tengeralattjáró kilövő csövébe. Az őrmester bölcsen közli:

- Azért nem folyik be, mert a hermetikus zár nem engedi.- Mi az a hermetikus zár?- Fingottál már

fürdés közben?- Jelentem, fingottam.- És belement a víz a seggedbe?

- Jelentem nem.

- Látod. Ez a hermetikus zár.Megkérdezi az egyik kiskatona a másiktól:

- Szerinted hol nincsen visszakozz?

- Nem tudom.

- Hát az ejtőernyősöknél.


A katona éjszakai őrségben áll. Egyszer csak zörgést hall:

- Állj, ki vagy?

- Anyád a demizsonnal.

- Anyám, állj! Demizson, tíz lépést előre!


A fiatal katonatiszt így szól a barátjához:

- Képzeld, megnősülök. Eljönnél tanúnak?

- Természetesen. Soha nem szoktam cserbenhagyni a bajtársaimat ha szerencsétlenség éri őket.


Egy katona megy hazafelé. Amikor egy sűrű, sötét erdőn halad át, elébe toppan egy ronda

boszorkány, vállán egy bagollyal.

- Na, te katona! Tudom én, hogy mire vágysz! Ha kitalálod, mi ez itt a vállamon, akkor a tied leszek!

A katonának nincs gusztusa a csúnya öregasszonyhoz, ezért így szól:

- Az egy disznó!

- Na jól van, határeset. Elfogadom!


Az egyik kaszárnyában újságírók jelennek meg egy nap, hogy cikket szeretnének írni a katonák

szerelmi életéről. Kérdezgetik sorban a legények nevét, életkorát, nősek-e vagy sem, szeretőjük van-

e, és ha van, hogy hívják. Kilép az első:

- Kovács Zoltán vagyok, 28 éves, nőtlen, van szeretőm, a Zseni.

Kilép a második, és jelenti:

- Nagy Péter, 23 éves, nőtlen, szeretőm Zseni.

Kilép a harmadik:

- Hosszú József, 27 éves, nőtlen, szeretőm Zseni.

Utolsóként kilép egy vézna cigánylegény és szégyenlősen így szól:

- A nevem Zseni.


- Mit tesz, ha atomvillanást észlel?

- Jelentem, gázálarcot veszek fel, és tovább mosom a folyosót.


Az újoncok bevonulnak, és az őrmester így szól:

- Jelentkezzen, akinek nagy a bakancsa.

- Jelentem őrmester úr, hogy nekem nagy.

- Akkor menjen a raktárba, és cseréltesse ki.

- Őrmester úr, én inkább nem cseréltetném ki.

- Miért nem katona?

- Mert nekem a lábam is nagy.


Egy ejtőernyős zuhanás közben így szól a hadgyakorlatoztató tiszthez:

- Századparancsnok úr! Nem nyílik ki az ejtőernyőm!

Mire a századparancsnok:- Legyen nyugodt, ez csak egy gyakorlat.
 

 
 

 
Archívum

Naptár
<< Október / 2018 >>

Statisztika

Online: 2
Összes: 103631
Hónap: 2076
Nap: 92